Vakanties en vrije dagen

Kermis:                         maandag 13 september
Herfstvakantie:            maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie:              vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Carnavalsvakantie:     maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Tweede Paasdag:        maandag 18 april 2022
Meivakantie:                maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart:                 donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren:                   maandag 6 juni 2022
Zomervakantie:           maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

Studiedagen (vrije dagen voor de leerlingen)

Donderdag 23 september 
Maandag 4 oktober 
Maandag 6 december 
Dinsdag 14 december 
Woensdag 2 februari 
Maandag 30 mei 
Vrijdag 17 juni (Meerderweertdag)
Maandag 27 juni 

 
Zoeken