Oudercommissie Firtel
 
Alle ouders van leerlingen van onze school kunnen lid worden van de Oudercommissie Firtel. Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is men als ouder lid van de oudervereniging.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. Al dan niet in samenwerking met anderen worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sportdag, Koningsspelen en Laatste Schooldag


Jaarlijks organiseert de oudervereniging samen met de school de schoolreis. 

Leden van de Oudercommissie: Voorzitter: Gabry van Gemert Secretaris: Jenny Verheijen
Penningmeester:
Carla de Bakker Leden:     Helmie Rietjens, Kelly Joosten, Anna Jacobs, Monique Kisters, Nicole Corvers, Daniëlle Beeren, Kristel Korten, Bianca Hermans    
Als oudercommissie willen we graag naar directie en medezeggenschapsraad laten merken wat leeft en speelt onder de ouders. Wij vinden het prettig als u één van bovenstaande personen aanspreekt als er vragen of verbeterpunten zijn.  Dit aanpassen in: Mocht u vragen of verbeterpunten hebben kunt u één van ons aanspreken of een mail sturen naar OC.firtel@meerderweert.nl

 
Zoeken