Groep 3 en 4

Welkom!

Elke ochtend gaan we LIST lezen. De leerlingen gaan dan in de groep lezen die het beste aansluit bij hun niveau. In de ene groep zal er veel leesinstructie gegeven worden, in een andere groep leest de leerling samen met een oudere leerling en in weer een andere groep kan de leerling stillezen op zijn eigen niveau.

Aan het leren lezen en lezen wordt veel aandacht besteedt. Plezier in lezen staat voorop daarom worden er boekenbabbels gehouden door de leerkrachten.

Leerlingen werken aan een basisstof. Waar nodig krijgt een leerling herhalingsstof aangeboden of kunnen ze gaan werken aan verrijkingsstof. Motivatie, werkhouding en reflectie spelen hier een belangrijke rol.

We werken aan 6 Jeelo projecten per jaar.

Tijdens de Jeelo lessen werken de leerlingen van de groepen 3 en 4 samen. Samen houden we gesprekjes, vinden er wereldverkennings-, lees-, taal-, reken-, schrijf-, muziek- en creatieve activiteiten plaats. We nodigen gastsprekers uit of gaan bijvoorbeeld op excursie. Tijdens de verwerking gebruik van een planbord.

 

Zoeken