List
Wij lezen sinds 2013 volgens List. (Lezen in scholen met een totaalaanpak.)
Dit is een project dat door de Universiteit van Utrecht, in samenwerking met Fontys, is opgezet en wordt uitgevoerd. 
Er is een nauwe samenwerking, waarbij de gegevens vanuit de basisschool (toets- en observatiegegevens) verwerkt en geanalyseerd worden. De begeleiding door de Universiteit van Utrecht is vooral gericht op professionalisering van de leerkrachten en het volgen van de ontwikkeling van het lezen (in al zijn facetten) door de hele school.
 
Er wordt in groepen gelezen met kinderen die stillezen. Daar zitten ook al kinderen uit groep 3 bij, die al meer behoefte hebben aan extra uitdaging op het gebied van lezen. Kinderen, die meer behoefte hebben aan hardop lezen, lezen met een leesmaatje, een tutor.
 
Verder zijn er elke week 'boekenbabbels', waarin vooral de leesmotivatie wordt gestimuleerd en kinderen in contact komen met verschillende schrijvers, soorten teksten en genres van boeken.
Leerkrachten hebben leesgesprekjes met de leerlingen, die gericht zijn op leestechniek, leesbegrip, ontwikkeling van de woordenschat en leesmotivatie.
 
We hebben hierdoor een flinke vooruitgang geboekt  in de leesresultaten. Daar zijn we enorm trots op!
 
We zien gemotiveerde en betrokken kinderen, die boeken verslinden in de dagelijkse leeslessen.
 
Zoeken