Werkwijze van De Firtel

De Firtel is een Jeelo-school


Jeelo bestaat uit 12 schoolbrede projecten in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.
In ieder project staat het samen leven, samen werken en zelfstandig leren centraal.
De kinderen werken groepsdoorbrekend binnen de projecten.

Samen leven
De eerste pijler van Jeelo is samen leven. Leerlingen leren inzien waarom ze iets leren en krijgen het gevoel 'ik heb er zin in!'. Om dit te bereiken worden organisaties in de buurt van de school bij de projecten betrokken. De leeromgeving van een leerling is bij Jeelo dus de hele samenleving, de leefwereld van de leerling.

Samen werken
De tweede pijler van Jeelo is samen werken. Leerlingen krijgen het gevoel 'ik kan het'. Dit komt omdat in de projecten de nadruk ligt op de ontwikkeling van competenties. Bij de pijler samenwerken gaat het erom dat leerlingen samen aan een resultaat werken tijdens een project.

Zelfstandig leren
De derde pijler van Jeelo is zelfstandig leren. Leerlingen krijgen het gevoel 'ik hou vol'. Binnen de projecten is nadrukkelijk aandacht voor 'leren leren'. Jeelo gaat er niet van uit dat alle leerlingen zomaar zelfstandig kunnen leren. Daarom krijgen de leerlingen strategieën en tools aangereikt om te leren leren.
Voor meer informatie over Jeelo: http://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/


De Firtel is een List-school

Voor een optimale ontwikkeling van ons leesonderwijs werken wij volgens List.
List is een doorgaande lijn in lezen voor groep 1-8 met structureel aandacht voor woordenschatontwikkeling en leesbeleving. Het gebruik van prentenboeken en voorlezen zijn een belangrijk onderdeel van List.
Dit alles om leesplezier bij kinderen te bevorderen en ook op latere leeftijd te behouden.
Zoeken