Groep 5/6

In bepaalde weken van het schooljaar wordt gewerkt met ClassDojo:

Het concept van ClassDojo is eenvoudig. Alle leerlingen hebben een eigen avatar en kunnen punten verdienen. Met de klas spreek je ‘gedragingen’ af, dat zijn de domeinen waarbinnen leerlingen een punt (en dus een virtuele beloning) kunnen scoren. Hoe eenvoudig het ook klinkt, het werkt! Leerlingen zien het punt dat ze krijgen als beloning voor het goede gedrag wat ze laten zien en zijn trots.
Sfeer en werkhouding is iets dat heel belangrijk is en dat steeds meer bepalend wordt voor het schoolsucces van een leerling. In het kader van oplossingsgericht werken wordt een goede werk- en leerhouding in de bovenbouw gestimuleerd door middel van… monsters.

Hoe gaat het in zijn werk?
Iedere leerling heeft zijn eigen digitale monster. Laat een kind gedurende de dag een goede werkhouding zien of gaat hij direct aan de slag wanneer hij binnenkomt, helpt hij een ander kind of ruimt hij zijn spullen netjes op? Dan kan zijn monster een punt verdienen. Leerkrachten kunnen leerlingen punten geven. Per dag kunnen de leerlingen meestal bij 2 lessen punten halen voor doorzettingsvermogen, samenwerken, focus op eigen werk, goed gebruik vraagtekenkaartje, fluisterstem, anderen helpen en reflectie. Wanneer de leerlingen in totaal een bepaald aantal punten verzameld hebben, vieren de leerlingen dit door een leuke activiteit voor de groep te organiseren.

De achterliggende gedachte hiervan is dat leerlingen ervaren welke positieve effecten een goede werkhouding heeft. Dit komt de sfeer in de groep ten goede. Gewenst gedrag wordt op deze manier aangeleerd en op een positieve manier benaderd. 
 

 
Zoeken