Jeelo

Uitgangspunten
Een Jeelo-school onderschrijft de uitgangspunten van Jeelo: de missie en visie, de 5 grondbeginselen, de 4 doelen en de strategie.

3 pijlers
Een Jeelo-school werkt altijd aan 3 pijlers:
• de pijler Samen leven voor betrokkenheid;
• de pijler Samen werken voor competenties;
• de pijler Zelfstandig leren voor individueel leren leren.

Leeromgeving
Een Jeelo-school werkt aan een leeromgeving waarin deze 3 Jeelo-pijlers herkenbaar en evenwichtig aanwezig zijn. Scholen maken daarin een ontwikkeling door: hoe langer een school deelneemt aan de Jeelo-community, hoe meer deze leeromgeving vorm krijgt.

Community
Een Jeelo-school is onderdeel van de Jeelo-community. In de Jeelo-community werken scholen en experts samen aan permanente verbetering van het basisonderwijs als geheel. Er wordt gewerkt volgens een ervaringscyclus: ervaringen delen, evalueren en hiervan leren. Een Jeelo-school neemt deel aan bijeenkomsten van de Jeelo-community.

Organisatie
Een Jeelo-school werkt aan een goedlopende organisatie. Een Jeelo-school doet dit door:
• het vormen van een kartrekkersgroep;
• het houden van teambijeenkomsten over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Jeelo-projecten;
• het bevorderen van competenties van leerkrachten voor het werken met Jeelo;
• het scheppen van voorwaarden voor het juiste gebruik van Jeelo.


 
Zoeken