Jeelo

In Jeelo-scholen staan drie pijlers centraal: samen leven, samen werken en zelfstandig leren.
Jeelo heeft 12 projecten in een elektronische leeromgeving. Deze hebben de beleving van de leerling en de directe leefomgeving als uitgangspunt. Ze bevatten content voor groep 1 tot en met 8 en dekken de kerndoelen van Oriëntatie in de wereld en Kunstzinnige oriëntatie af.


Naar de Jeelo inlogsite:
 
Zoeken