Groep 1/2

Welkom!

In leeromgeving 1-2 werken wij in stamgroepen. De leerlingen zitten tijdens de kringmomenten in de eigen groep. Tijdens de werkles, werken we met alle groepen samen in de middenruimte. Op deze manier leren de kinderen van elkaar en komen ze met alle andere kleuters in contact. Het biedt ook mogelijkheid om in een kleine kring te werken aan herhaling of verrijking. Wij kijken met meer ogen naar het kind en kunnen de kinderen op deze manier optimaal begeleiden.

De leerlingen maken zelf een keuze voor de werkjes, waarbij de leerkrachten de leerlingen stimuleren om ook een aantal vastgestelde werkjes te maken. Deze 'werkjes van de week' maken de leerlingen op een zelfgekozen moment.
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen onderzoekend bezig zijn en zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op een manier die bij hen past. Wij proberen de leerlingen uit te dagen door het creëren van een boeiende leeromgeving met samenhang tussen alle activiteiten. In de groepen 1-2 werken we aan 6 Jeelo-projecten per schooljaar. Dit zijn onze kapstokken waaraan wij alle activiteiten koppelen. Waar het mogelijk is, proberen we het leven van alle dag in de klas te halen of gaan we er op uit!

Er wordt elke dag voorgelezen volgens de LIST methode. We besteden veel aandacht aan leesbeleving en woordenschat. Voorlezen, samen lezen en zelf lezen is hartstikke leuk en is belangrijk voor de verdere leesontwikkeling.Sfeerimpressie:

   


 

Zoeken