Scholen op de kaart

Wat vind je op Scholen op de kaart?

Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Wil je bijvoorbeeld weten wat de school doet voor goed onderwijs? Lees dan het profiel van de school.

Waar komt de informatie vandaan?

De scholen vertellen op Scholen op de kaart hun verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. Hierover heeft Scholen op de kaart afspraken met DUO en de Inspectie van het onderwijs. De school voegt daar unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

Website:
https://scholenopdekaart.nl/


 

Zoeken