Oudercommissie Firtel


Alle ouders van leerlingen van onze school kunnen lid worden van de Oudercommissie Firtel. Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is men als ouder lid van de oudervereniging.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. Al dan niet in samenwerking met anderen worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sportdag, Koningsspelen en Laatste Schooldag

Twee jaarlijks organiseert de oudervereniging samen de school de schoolreis.

Leden van de Oudercommissie:

Voorzitter:
Jenny Verheijen

Secretaris/penningmeester:
Gabry van Gemert

Leden:
   
Helmie Rietjens, Carla de Bakker, Kelly Joosten, Anna Jacobs, Monique Kisters, Nicole Corvers,
Daniëlle Beeren, Kristel Korten
                      
Contactpersoon namens de school:
Ankie Oude Tijdhof

                                   
Als oudervereniging willen we graag naar directie en medezeggenschapsraad laten merken wat leeft en speelt onder de ouders. Wij vinden het prettig als u één van bovenstaande personen aanspreekt als er vragen of verbeterpunten zijn.

 
Zoeken